Aanleverspecificaties

Klik op het + symbool voor meer informatie / uitleg.

Hanteer 3 mm afloop/afsnede aan elke zijde van uw document

Wat is afloop / afsnede?
Afbeeldingen, vlakken en lijnen welke de rand van het document of papier raken, worden aflopend genoemd, omdat ze van het papier aflopen. Vanwege kleine afwijkingen welke tijdens het drukken en afwerken op kunnen treden, onder andere veroorzaakt door de werking van het papier, heeft men in de grafische industrie afloop nodig bij drukwerk dat aflopende vlakken, lijnen of afbeeldingen bevat. De meeste grafische bedrijven hanteren een afloop van minimaal 3 mm, maar in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.


Heeft u een A4 (210 x 297 mm) document waar u bijvoorbeeld 3 mm afloop aan toevoegt, dan wordt de afmeting van het document, inclusief afloop 216 x 303 mm. De totale afmeting van uw document is dus 6 mm groter geworden (3 mm aan elke zijde). Let wel dat u in het afloopgebied / afsnedegebied van 3 mm geen teksten plaatst, aangezien dit gebied na het drukken wordt afgesneden.

Hoe zet ik afloop aan?

Adobe InDesign en Adobe Illustrator
Bij het aanmaken van een nieuw document in Adobe InDesign of Adobe Illustrator krijgt u een soortgelijk venster te zien als op de afbeelding hieronder. Bij 'Afloopgebied' kunt u kiezen hoeveel afloop u aan elke zijde van uw document wilt hanteren. Vul een waarde in van tenminste 3 mm aan elke zijde.


Adobe Photoshop
Omdat Adobe Photoshop in essentie een fotobewerkingsprogramma is en niet bedoeld is om complete documenten in te vervaardigen beschikt Photoshop niet over een afloopmodus. Toch kan het nodig zijn om afloop te gebruiken in Photoshop, bijvoorbeeld als u een achtergrond aan het maken bent om later te gebruiken in uw ontwerp in InDesign of Illustrator. Om afloop te gebruiken in Photoshop, dient u bij het aanmaken van uw document de afmeting totaal 6 mm groter te maken. Een A4 document van 210 x 297 mm wordt dan 216 x 303 mm groot.

TIP: Nadat uw het document heeft aangemaakt, is het handig om hulplijnen neer te zetten op de 3 mm grens vanaf de buitenzijde van uw document om zo een duidelijk beeld te hebben waar het afloopgebied zich bevindt.


PDF exporteren met afloop
Vergeet bij het maken van een PDF bestand niet op te geven dat uw document afloop bevat. Indien u dit niet opgeeft, is de kans groot dat de afloop van uw document niet wordt toegevoegd aan het uiteindelijke PDF bestand.

Vaak kunt u in de PDF opties of in het dialoogvenster voor het opslaan of printen van uw PDF bestand aangeven dat uw document afloop bevat. Indien dit niet wordt aangegeven, kunt u ook uw documentformaat aanpassen. In plaats dat u een A4 document van 210 x 297 mm aanmaakt, maakt u een document aan met de afmetingen 216 x 303 mm. Let hierbij wel op dat u teksten en dergelijke niet te dicht op de rand van het document plaatst, anders staat het in het afloopgebied en wordt het bij het afwerken van het drukwerk afgesneden.

Bij het exporteren of opslaan van uw document naar PDF vanuit Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop krijgt u onderstaand venster te zien.In het menu aan de linkerzijde klikt u op 'Tekens en afloopgebied'. Bij 'Afloopgebied' vult u 3 mm in bij elke zijde, of u vinkt 'Afloopinstellingen van document gebruiken' als u de afloop al in uw documentinstellingen hebt opgegeven.

Document aanmaken in CMYK kleurmodus, GEEN RGB

Als u een nieuw document maakt, krijgt u de keuze om deze in CMYK kleurmodus of RGB kleurmodus aan te maken. Voor printwerk en drukwerk kiest u altijd voor CMYK kleurmodus. Wanneer u Adobe InDesign gebruikt, wordt uw nieuwe document automatisch in CMYK modus aangemaakt.

Wat is het verschil tussen RGB en CMYK?
RGB kleuren zijn lichtkleuren welke gebruikt worden door beeldschermen en digitale camera's. Bij afwezigheid van licht is de kleur zwart. Bij volledig licht is de kleur wit. De drie lichtkleuren zijn ROOD, GROEN en BLAUW. Door deze drie primaire kleuren op volledige lichtsterkte bovenop elkaar te plaatsen ontstaat de kleur wit. Door de lichtkleuren op wisselende sterkte bovenop elkaar te plaatsen, worden alle andere zichtbare kleuren gecreeërd.

Door bijvoorbeeld 100% ROOD en 100% BLAUW bovenop elkaar te plaatsen ontstaat de kleur MAGENTA (roze). Door 100% ROOD en 100% GROEN met elkaar te mengen ontstaat GEEL. Door 100% GROEN en 100% BLAUW met elkaar te mengen ontstaat CYAAN (lichtblauw). Dit kleursysteem wordt ook wel 'additieve kleurmenging' genoemd, omdat de kleuren bij elkaar worden opgeteld (zie onderstaande afbeelding).Doordat papier doorgaans wit (of een tint daarvan) is, kan er geen gebruik gemaakt worden van additieve kleurmenging. Hiervoor is het immers noodzakelijk dat de ondergrond zwart is en door de opbouw van lichtkleuren het beeld wordt gevormd. Bovendien zijn drukinkten doorgaans transparant waardoor de kleur van de ondergrond doorschijnt door de inktkleur. Drukkleuren mengen zich dus met elkaar, in tegenstelling tot lichtkleuren.

Om de kleuren op het papier te krijgen maken we wel gebruik van lichtkleuren, maar wel op een heel andere manier. Voor drukwerk zijn we namelijk afhankelijk van de absorptie van lichtkleuren. Om het eenvoudig uit te leggen: we draaien het RGB additieve kleursysteem om.

We beginnen met een witte ondergrond, en door de kleuren CYAAN, MAGENTA en GEEL met elkaar te mengen kunnen we de overige kleuren creëren. Dit wordt ook wel 'substractieve kleurmenging' genoemd. Door MAGENTA en GEEL te mengen ontstaat ROOD, door GEEL en CYAAN te mengen ontstaat GROEN en door CYAAN en MAGENTA te mengen ontstaat BLAUW. Door de kleuren CYAAN, MAGENTA en GEEL op volledige sterkte (100%) met elkaar te mengen ontstaat bijna ZWART, het resultaat is namelijk een zeer donkere bruine kleur.

Maar door deze drie kleuren op volledige sterkte over elkaar heen te drukken ontstaat een zeer dikke laag inkt die moeilijk droogt (300%). Daarom is er gekozen om de kleur zwart als afzonderlijke kleur toe te voegen aan dit kleursysteem. Het totale kleursysteem bestaat dus uit CYAAN, MAGENTA, GEEL en ZWART, oftewel CMYK (K staat voor KEY, de sleutelkleur om het kleursysteem compleet te maken). Dit kleursysteem wordt ook wel het subtractieve kleursysteem genoemd.

Zwarte tekst en objecten omzetten naar 100% zwart

Het RGB kleursysteem heeft geen aparte zwarte kleurstaal, het bestaat immers maar uit drie primaire kleuren ROOD, GROEN en BLAUW. Wanneer u dus zwarte teksten en objecten vanuit RGB omzet naar CMYK, worden deze opgebouwd uit vier kleuren (CYAAN, MAGENTA, GEEL en ZWART). Dit kan zorgen voor een te hoge inktdekking, waardoor problemen tijdens het drukken ontstaan. Bovendien kan het voor u als klant ook extra kosten opleveren. U denkt immers dat de tekst of objecten in uw document alleen zwart zijn en dus ook als zwart (1 kleur) gedrukt worden. Maar in werkelijkheid worden er vier kleuren over elkaar heen gedrukt. Doordat er meer kleuren worden gedrukt, zijn de drukkosten ook hoger.

Controleer daarom of uw zwarte teksten en objecten wel 100% zwart zijn (cyaan 0%, magenta 0%, geel 0%, zwart 100%).


Hoe controleer ik of zwarte tekst en elementen 100% zwart zijn?

Adobe InDesign en Illustrator
Open uw document en selecteer een zwart stuk tekst of zwart object welke u wilt controleren. Kijk nu bij het venster 'Stalen' of 'Kleur' welke CMYK waarden worden weergegeven. Zorg dat deze altijd als volgt zijn: cyaan 0%, magenta 0%, geel 0%, zwart (K) 100%.

Adobe Photoshop
Doordat Photoshop een fotobewerkingsprogramma is, is het niet mogelijk om afzonderlijke objecten om te zetten naar 100% zwart. U kunt alleen uw complete afbeelding omzetten naar zwart / grijstinten door in de menubalk te navigeren naar 'Afbeelding > Modus > Grijswaarden'.

Adobe Acrobat
Open uw PDF bestand in Adobe Acrobat. Navigeer naar 'Gereedschappen > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld'. Er opent zich een nieuw venster welke u de kleurscheidingen van uw document laat zien. Plaats uw muisaanwijzer over de zwarte tekst of object. Controleer in het uitvoervoorbeeld de inktwaarden van dat object. Zorg dat deze altijd als volgt zijn: cyaan 0%, magenta 0%, geel 0%, zwart (K) 100%.

U kunt ook in het venster 'Uitvoervoorbeeld' de zwarte inktstaal uitschakelen door het vinkje voor de naam van de inkstaal uit te zetten. Nu worden alle zwarte objecten onzichtbaar. Ziet u toch nog zwarte objecten dan is dat object geen 100% zwart maar zit er nog een percentage cyaan, magenta of geel doorheen gemengd.


Totale inktdekking mag maximaal 280% zijn

Wat is de totale inktdekking?
Dat is het totale percentage kleur wat gebruikt is in de kleur opbouw van de CMYK beelden. Een kleurenfoto, omgezet naar CMYK kleurruimte, wordt opgebouwd uit vier kleuren, namelijk CYAAN, MAGENTA, GEEL en ZWART. Deze vier kleuren worden met elkaar gemengd om een bepaalde kleur te creëren. Zo krijg je door 100% MAGENTA en 100% GEEL bovenop elkaar te drukken, de felle kleur ROOD. Bij deze kleur is er dus sprake van 200% inktdekking (100 + 100). Door ook nog CYAAN en ZWART toe te voegen, neemt het totale percentage inkt toe. De maximaal aangeraden inktdekking bij fullcolour drukwerk is 280%. Dit om zeer praktische redenen. Door teveel inkt bovenop elkaar te drukken, droogt het drukwerk zeer slecht, wat zelfs kan resulteren in 'overzetten'. Hierbij komt de nog natte inkt van het ene vel terecht op het volgende drukvel, waardoor de inkt gaat 'smeren'.

Totale inktdekking controleren
U kunt de totale inktdekking van uw PDF bestand eenvoudig controleren in Adobe Acrobat. Navigeer naar 'Gereedschappen > Afdrukproductie > Uitvoervoorbeeld'. Er opent zich een nieuw venster welke u de kleurscheidingen van uw document laat zien. Onderin dit venster vinkt u 'Totale dekking gebied' aan en vult u de waarde 280 in. Alle delen van uw PDF bestand welke lichtgroen oplichten hebben een inktdekking welke hoger is dan 280%. Deze beelden dient u dus aan te passen om de inktdekking te verminderen.

Resolutie van afbeeldingen dient minimaal 300 DPI te zijn

Wat is DPI?
De afkorting van DPI staat voor Dots Per Inch. Dit zijn het aantal beeldpunten per inch. Bij foto's spreken we ook wel over PPI (Pixels per inch). Eén inch is 2,54 centimeter. Hoe meer van deze pixels of 'dots' (beeldpunten) op een klein oppervlak staan, hoe hoger de resolutie en hoe scherper de afbeelding. Voor drukwerk is het ideale aantal DPI 300. Dit omdat het menselijk oog vanaf 300 DPI, op een afstand van 30 cm of groter, de individuele pixels / dots niet meer van elkaar kan onderscheiden. De afbeelding lijkt dus scherp vanaf 300 DPI.

Hoe kan ik zien hoeveel DPI mijn afbeelding is?
Open de afbeelding in Adobe Photoshop, ga naar 'Afbeelding -> Afbeeldingsgrootte'.
Bij 'Resolutie' ziet u de resolutie van uw afbeelding.Voorbeeld
Stel dat uw foto 10 x 10 cm is op 300 DPI. Dit betekent dat uw foto scherp afgedrukt kan worden op het formaat 10 x 10 cm. Vergroot u de foto naar 20 x 20 cm, dan is de foto nog slechts 150 DPI. Vergroot u de foto naar 40 x 40 cm, dan is de foto nog slechts 75 DPI. Uw foto zal dus minder scherp worden als u deze vergroot.

Transparantie in PDF afvlakken

Hoewel transparantie in vrijwel ieder ontwerp voorkomt, kan transparantie niet afgedrukt worden. Op een printer of drukpers wordt het hele beeld namelijk in één laag afgedrukt en niet door bijvoorbeeld eerst de achtergrond af te drukken, en daarna de afbeeldingen er overheen te drukken en vervolgens de tekst. Daarom worden er technieken gebruikt om objecten die transparantie bevatten om te zetten naar iets wat wel afgedrukt kan worden. Één van die technieken is afvlakken.

Bij afvlakking worden objecten die transparantie bevatten uitgesneden uit de achtergrond. Zet u bijvoorbeeld een rood vierkant bovenop een groot blauw vak en u maakt het rode vierkant transparant, wordt deze paars vanwege de kleurmenging van blauw en rood. Gaat u het document afvlakken en u verplaatst het paarse vierkant, houdt u een wit gat over, omdat de plek waar het vierkant stond, is uitgesneden uit de blauwe achtergrond. Op die manier wordt uw document dat bestaat uit meerdere overlappende objecten, afgevlakt naar één enkele afdruklaag.Opties om transparantie in uw document af te vlakken vind u in Adobe InDesign, Illustrator en Acrobat. Als u het PDF bestand exporteert met het profiel PDF/X-1a:2001 of PDF/X-3:2002 wordt de transparantie automatisch afgevlakt.

Gebruikte afbeeldingen/logo’s/illustraties/fonts insluiten in bestand of los aanleveren

Als u een afbeelding invoegt in uw document, wordt de afbeelding zelf vaak niet automatisch ingesloten. In plaats daarvan wordt er een koppeling gemaakt naar de locatie van de afbeelding. Dit wordt gedaan om de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden. Bij het exporteren of opslaan van uw document is het belangrijk dat u de koppelingen insluit in uw document of anders los aanlevert. Anders ontbreken de afbeeldingen als u het document bij ons aanlevert.

Voorbeeld
Stel dat u een foto vanaf uw bureaublad invoegt in uw document. Bij het invoegen van de foto wordt er een koppeling gemaakt naar de locatie van de foto op uw computer, in dit geval uw bureaublad. De foto zelf wordt dus niet ingesloten in het document. Vervolgens levert u het document bij ons aan. Wij openen uw document en krijgen de foutmelding dat de afbeelding ontbreekt. Deze afbeelding staat immers op het bureaublad van uw computer. Daarom is het belangrijk om uw afbeeldingen in te sluiten in uw document, of anders los aan te leveren.

Fonts (lettertypes) insluiten in het PDF bestand

Er zijn honderdduizenden fonts (lettertypes) beschikbaar. Helaas beschikken wij niet over ieder font. Daarom is het belangrijk dat wanneer u een document bij ons aanlevert, u de fonts insluit in het bestand, omzet naar contouren/omtrekken of anders de fonts los aanlevert.

Als u het PDF bestand exporteert met het profiel PDF/X-1a:2001 of PDF/X-3:2002 wordt er automatisch een subset ingesloten van de gebruikte fonts.


Wat is een subset?
Bij een subset worden alleen karakters ingesloten die zijn gebruikt in uw document. Een subset bevat dus niet alle karakters van de gebruikte font, maar slechts een deel daarvan.

Of de fonts converteren naar contouren/omtrekken

Wanneer u de gebruikte fonts niet kunt insluiten, kunt u er ook voor kiezen om uw fonts om te zetten naar omtrekken/contouren. U verliest hiermee wel de bewerkingsmogelijkheden van de tekst. Het is dus aan te raden de tekst pas om te zetten naar contouren zodra u het bestand gaat exporteren of opslaan naar PDF.

TIP: bewaar 2 versies van uw document, 1 met bewerkbare tekst en 1 in lettercontouren om te laten drukken.


In Adobe InDesign
Selecteer uw tekst / tekstkader. Ga bovenin de menubalk naar 'Tekst' -> 'Contouren maken'.

In Adobe Illustrator
Selecteer uw tekst / tekstkader. Ga bovenin de menubalk naar 'Tekst' -> 'letteromtrekken maken'.

In Adobe Photoshop
Selecteer uw tekstlaag / lagen. Klik met de rechtermuisknop op selecteer 'Tekst omzetten naar pixels'.

Exporteer vervolgens uw PDF conform het PDF/X-1a:2001 of PDF/X-3:2002 profiel.

U kunt de fonts ook los aanleveren

Wanneer u er niet in slaagt om de gebruikte fonts in te sluiten of om te zetten naar letteromtrekken, kunt u de fonts ook los bij ons aanleveren. Dit kan in TrueType (.ttf), OpenType (.otf) of Postscript indeling.

Waar vind ik de font bestanden?

Windows
C:\Windows\Fonts

Mac OSX
Macintosh HD / Bibliotheek / Fonts
Macintosh HD / Systeem / Bibliotheek / Fonts
Macintosh HD / Gebruikers / huidige gebruiker / Fonts

Bestanden die gedrukt dienen te worden aanleveren als PDF

Het beste bestandsformaat om uw bestand(en) aan te leveren is PDF. Via de meeste programma's kunt uw het bestand 'exporteren' of 'opslaan als' PDF. Beschikt uw programma niet over deze mogelijkheid, klik dan op onderstaande knop 'DOWNLOAD PDF SOFTWARE' om gratis software te downloaden waarmee u uw bestanden kunt printen naar PDF. CutePDF installeert een nieuwe printer genaamd CutePDF. Door uw document af te drukken naar deze printer kunt u uw document opslaan als PDF.

Online een PDF maken

U kunt er ook voor kiezen om online een PDF bestand te genereren, dit kunt u doen door hieronder op de knop 'ONLINE PDF MAKEN' te klikken.

PDF exporteren conform PDF/X-1a:2001 of PDF/X-3:2002 profiel

Het PDF profiel mag maximaal PDF/X-1a:2001 of PDF/X-3:2002 (1.3) zijn. Hogere PDF profielen zoals PDF/X-4:2008 (1.6) kunnen afdrukproblemen opleveren vanwege de transparantie en opbouw van lagen in het PDF bestand.

Hoe kiest u welk PDF profiel u wilt gebruiken?
Bij het exporteren of opslaan van uw document naar PDF vanuit Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop krijgt u onderstaand venster te zien.

Bij 'Voorinstelling Adobe PDF' kiest u voor [PDF/X-1a:2001] of [PDF/X-3:2002]. Door één van deze profielen te kiezen voldoet uw PDF aan een aantal standaard eisen die ervoor zorgen dat uw bestand snel verwerkt kan worden met zo min mogelijk problemen. Zo wordt uw PDF automatisch opgeslagen met een CMYK kleurprofiel, wordt er een subset van de gebruikte fonts ingesloten, en worden transparante objecten afgevlakt.

Snijtekens / registratietekens aan zetten

Wanneer u afloop toevoegt aan uw document, is het ook belangrijk om snijtekens toe te voegen. Zo kunnen wij zien wat de netto afmeting van uw document is nadat u de afloop heeft toegevoegd. De snijtekens kunt u vaak toevoegen bij het exporteren of opslaan van uw PDF.

Bij het exporteren of opslaan van uw document naar PDF vanuit Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop krijgt u onderstaand venster te zien.


In het menu aan de linkerzijde klikt u op 'Tekens en afloopgebied'. Bij 'Tekens' vinkt u 'Snijtekens' aan.

Het CMYK kleurprofiel mag ISO Coated v2 300%, FOGRA27 of FOGRA39 zijn, GEEN RGB

Werken met kleurprofielen
Professionele software pakketten zoals Adobe InDesign, Adobe Illustrator en Adobe Photoshop maken gebruik van werkruimtes voor kleurbeheer. Deze instellingen vindt u onder 'Bewerken -> Kleurinstellingen'(zie onderstaande afbeelding).

Bij CMYK kiest u uit één van de volgende profielen: ISO Coated v2 300% (ECI), FOGRA27 (ISO 12647-2:2004 of FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

Kleurprofielen downloaden
Beschikt u niet over deze kleurprofielen, dan kunt u deze hieronder downloaden.

Download CMYK kleurprofiel: ISO Coated v2 300% (ECI).icc
Download CMYK kleurprofiel: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).icc
Download CMYK kleurprofiel: Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004).icc


Hoe installeer ik deze kleurprofielen?

Windows
Plaats de kleurprofielen in de volgende map:
C:\Windows\system32\spool\drivers\color


Mac OSX
Plaats de kleurprofielen in de volgende map:
Macintosh HD / Bibliotheek / Colorsync / Profiles / RecommendedAdobe Creative Suite kleurwerkruimte
Indien u beschikt over Adobe Bridge, wat deel uitmaakt van de Adobe Creative Suite, kunt u ook een complete kleurwerkruimte installeren. Deze werkruimte beheert voor u de kleurinstellingen van alle Adobe Creative Suite programma's. Wij hebben onze eigen werkruimte ontwikkeld welke het beste past bij onze afdrukomgeving. Deze werkruimte is gebaseerd op het CMYK ICC profiel ISO Coated v2 300% (ECI) en het RGB ICC profiel sRGB IEC61966-2.1 Onze kleurwerkruimte kunt u hieronder downloaden.

Download Adobe CS kleurwerkruimte: ISO Coated v2 300_HKK_2016.csf


Werkruimte installeren
1. Open Adobe Bridge, ga bovenin de werkbalk naar 'Bewerken -> Kleurinstellingen van Adobe Creative Suite'
2. Klik linksonderin op de knop 'Opgeslagen bestanden voor kleurinstellingen weergeven'

Nu opent in een nieuw venster de map waar eigen gemaakte werkruimtes geplaatst kunnen worden.

3. Sleep het bestand ISO Coated v2 300_HKK_2016.csf naar deze map
4. Sluit Adobe Bridge en start deze opnieuw op
5. Kies de nieuwe werkruimte uit de lijst onder 'Bewerken -> Kleurinstellingen van Adobe Creative Suite'
6. Klik op 'Toepassen'
7. Start uw Creative Suite toepassing naar keuze, deze maakt nu gebruik van de nieuwe werkruimte


PDF exporteren met kleurprofiel
Bij het exporteren of opslaan van uw document naar PDF vanuit Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop krijgt u onderstaand venster te zien.

In het menu aan de linkerzijde klikt u op 'Uitvoer'.
Bij 'Kleuromzetting' kiest u voor 'Omzetten in doel (nummers behouden) .
Bij 'Doel' selecteert u ISO Coated v2 300% (ECI), FOGRA27 (ISO 12647-2:2004 of FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).


Aangeleverde teksten en bestanden dient u zelf te controleren op spelling!

Reguliere openingstijden

MAANDAG - VRIJDAG
09:00 - 13:00 uur
14:00 - 17:00 uur

ZATERDAG - ZONDAG
GESLOTEN

Volg ons

Betaalmogelijkheden

Pin    Contant    Maestro    Maestro