Voor bedrijven

Op rekening (faktuur) 1
Vooraf per bankoverboeking
Per pin (bij afhalen) 2

Voor particulieren

Vooraf per bankoverboeking
Per pin (bij afhalen) 2

1 Bij een totaal orderbedrag van minder dan € 100,00 brengen wij € 15,00 administratiekosten in rekening.
2 Bij betalen bij afhalen ontvangt u een kasontvangst bon waar ook de BTW op vermeldt staat.

Pin    Contant    Maestro    Maestro

MAANDAG - VRIJDAG
09:00 - 13:00 uur
14:00 - 17:00 uur

ZATERDAG - ZONDAG
GESLOTEN
gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
Download deze voorwaarden als PDF bestand pdf-icon100x100
kvgo logo 250x100
© 2011 Koninklijk Verbond van
Grafische Ondernemingen te Amstelveen


Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
  3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
  4. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Reguliere openingstijden

MAANDAG - VRIJDAG
09:00 - 13:00 uur
14:00 - 17:00 uur

ZATERDAG - ZONDAG
GESLOTEN

Volg ons

Betaalmogelijkheden

Pin    Contant    Maestro    Maestro